Go to Top

3 x IBOMBO – ARKADIA

Tre stasjoner IBOMBO PRS – LV2 ble levert til Arkadia Shopping Center. Det er det største handlesenteret i Polen, som årlig blir besøkt av flere enn 21 millioner kunder (www.arkadia.com.pl). Et av apparatene ble montert på den overvåkede parkeringsplassen D30 (2. etasje).

Det vil tjene syklister hele året. Ytterligere to vil bli installert den kommende våren. Til handlesenteret leder flere sykkelveier. Mange kunder benytter sykkelen for å spare tid og for å ikke stå i kø. En studie fra Nederland viste at kunder på sykkel gjennomsnittlig bruker mer penger enn bilister. De kjøper mindre, men kommer oftere.

Arkradias bedriftsledelse styre forsømmer ikke sine syklister og vil være dem til hjelp. Av den grunn blir forskjellige innretninger skritt for skritt innført, som sykkelstativer i form av en omvendt «U» (gjør det mulig for et sikkert feste av sykkelen) og Veturilo – sykkelutleiestasjoner. IBOMBO stasjoner kan også være nyttig for motorsyklister og bilister, for pleiere av mennesker med nedsatt funksjonsevne eller kunder med barnevogn.

1_2

, , , , , , , , ,