We suggest switching to the language English

1. Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem url: https://www.ibombo.com
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
    IBOMBO Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewice, ul. Modelarska 9a, 64-100 Leszno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000923409, NIP: 6972383411, REGON: 520012450,
    kapitał zakładowy 50.000 zł.
    Prezes Zarządu: Paulina Nowicka-Kubasik